Üyelik Girişi
Metodik Konular
Fıkhi Meseleler

Ziyaretçi Defteri


 İsim 
 Mail 
 Konu 
 Mesaj    
 
 
 
          

Yazılan mesajlar

EhliSünnet999 (06/07/2017 17:22)
Konu : İbn Teymiyye
Mesaj : Zahiri Mezhebine göre İbn Teymiyye,İbn Kayyım ve Selefîler Müşebbihemidir ?
"Mezkur kişilerin tecsim ve teşbihi iltizam eden sözleri var fakat mezhebin lazımını nefyettikleri için muayyen olarak müşebbihe/mücessime demek isabetsiz ve insafsız bir yargı olur. Sözlerin lazımını inkâr edenler hakkında İbn Hazm'ın müspet ifadeleri vardır. Ehli Zahir'in tavrı (bu)dur/olmalıdır. "
Editör Notu
EhliSünnet999 (05/07/2017 18:34)
Konu : İlk Dönem Zahirilerin Eseri
Mesaj : İlk dönem Zahirilerin herhangi bir eseri günümüze ulaşmışmıdır ?
"Maalesef, mutaassıp mezhepçiler tarafından imha edildiği için günümüze kadar herhangi bir eseri gelmemiş ya da hasıraltı edildiği için bilinmemektedir."
Editör Notu
EhliSünnet999 (04/07/2017 15:52)
Konu : Zahiri Kelamı
Mesaj : Demek istediğim İbn Hazm öncesi zahirlerin kelam kitapları kelami görüşleri varmıdır İbn Hazm Kelami eserlerinde onlardan istifade etmişmidir ?
"Evet, kısmen. "
Editör Notu
EhliSünnet999 (03/07/2017 19:00)
Konu : İbn Hazmın Kelami Görüşlerinde Dayandığı Kaynaklar
Mesaj : İbn Hazm savunduğu Kelami görüşlerinde kendinden önceki Zahiri Kelam geleneğine dayanmışmıdır yani böyle bir kelami gelenek varmıdır yoksa sırf kendi görüşlerimidir ?
"Tabi ki de hayır. Sadece İbn Hazm radıyallahu anh değil, hiç bir Zahiri İmam geleneksel bir çizgi doğrultusunda inanç oluşturmamıştır. Zahirilerin tek kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. Bu kitabın dışında, hiçbir kitabı referans almazlar. Fakat birbirlerinden istifade etmişlerdir. Mesela İbn Hazm, âlimlerin büyüğü olan Dâvûd ve ashabından istifade etmiştir. "
Editör Notu
EhliSünnet999 (03/07/2017 12:31)
Konu : İbn Hazmın Eşarilere Nispet Ettiği Görüşler
Mesaj : İbn Hazm sonrası birçok alim-Sübki,İbn Salah- ve Muasır Araştırmacılar onun Eş''arilere sahip olmadıkları birçok yanlış görüş nispet ettiğini ve bu yüzden haksız bir şekilde birçok ta''n ettiğini söylüyorlar İbn Hazmın Eşarilere nispet ettiği görüşler hakkında ne dersiniz
"Öncelikle İbn Hazm, Eşarileri tekfir etmemektedir. İnanç problemleri olduğuna dikkat çekmektedir. İbn Hazm eşarilerle ilgili bazı genellemelerde bulunmuş olmakla birlikte nispet ettiği düşüncelerin mutlak anlamda gerçeği yansıtmadığını ifade etmek hatalıdır. İbn Hazm genel olarak haklıdır. Özellikle kendi düşünce sistemi içerisinde tutarlıdır. Muasırların İbn Hazm'ın ifadelerini - özellikle sıfat meselesinde - -anlamadıklarına bir çok kez şahid oldum. Eşarilere yapmış olduğu tenkitleri de anlama konusunda yetersizler. Bu neden çoğu kez İbn Hazm'ı çelişkiye düşmekle itham ederler. Ala külli hal mesele tafsil gerektirmekte, eleştiriye açılan her nisbeti veya ithamı müstakil olarak ele almak gerekir. "
Editör Notu
Ehli Sünnet (02/07/2017 19:30)
Konu : Zahiri Kelamı
Mesaj : İbn Hazmın el Fısal ve ed Dürre eserleri dışında Zahiri Mezhebinin Kelam eserleri varmıdır ?
"Bildiğim kadarıyla kelami bağlamda günümüze kadar gelmiş müstakil bir eser bulunmamaktadır. İbn Hazm'ın el fisal kitabı gerek selefilere gerekse eşarilere karşı hakkı ortaya koyma açısından oldukça baskındır. Muasır zahirilerden ise müstakil olarak yazılmış kelami bağlamda eserler ya da makaleler çoktur. Mesela İbn Akil ez zahiri'nin eserlerine bakabilirsin. "
Editör Notu
Ehli Sünnet (02/07/2017 19:16)
Konu : Zahiri Kelamı
Mesaj : İbn Hazmın el Fısal ve ed Dürre eserleri dışında Zahiri Mezhebinin Kelam eserleri varmıdır ?
EhliSünnet999 (30/06/2017 20:49)
Konu : Kara Köpeklerin Katli
Mesaj : Merhaba Zâhirîler Kara Köpek Şeytandır ve benzeri hadisler nasıl anlıyor Muasır Selefî Alimler(Belki Selefleride öyledir) İnsanların kara köpekleri öldürmelerini-birileri onları sahiplense bile-mübah olduğunu söylüyorlar Zahiri Mezhebide bu görüştemidir ? cevaplarsanız sevinirim.
"Merhaba Zahiriler aklî bir burhan mevcut ise ifadeleri mecaza hamlederler. Sahih ve sarih metodolojide bunu iltizam eder. Siyah köpek et ve kandan müteşekkildir. Şeytan ise cin grubundadır. Ayrıca nass varid olmuştur ki şeytan/cin görünmez halbuki siyah köpek teknik anlamda görünür. Siyah - renk bağlamında - görülmez ama siyah köpek görülebilir. Bu bağlamda siyah köpeğin şeytan oluşu mecaz bir ifade olarak değerlendirilebilir. Her siyahı öldürmemiz gerektiğine dair bir rivayet ise hatırlamıyorum. Allâh en doğrusunu bilir. "
Editör Notu
Mehmed GÜNEŞ (21/12/2016 11:17)
Konu : ...
Mesaj : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ
" Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!" (A''raf suresi 3.ayet)

İmam Malik rahimehullah ile meşhur olan şöyle bir söz vardır:
İmam Malik, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in kabrini göstererek: ““Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in dışında herkesin görüşü alınır yahut terkedilir." demiştir. (İbni Abd’il Berr, Cami’ul Beyan’il İlm ve Fadlihi, 1/91: el-İhkam fi Usul’il Ahkam, 1/45)

İmam Ahmed rahimehullaha da (Ebu Davud, Mesail İmam Ahmed, 276) nispet edilen bu ifadenin kitap ve sünnette yeri yoktur.

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışında başka bir kimsenin sözü nasıl alınır!?

Doğrusu şöyle olmalıydı:
"RASULULLAH SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’İN SÖZÜ ALINIR VE GERİ KALANIN HEPSİ TERK EDİLİR! "

Rebîa, Zührî''ye diyor ki: " Ben insanlara kendi reyimi haber veriyorum. Dilerlerse alırlar, dilerlerse kaldırıp duvara çarparlar."

 İbn Hazm (Rahimehullah) dedi ki:
"İşiten kimsenin duvara çarpılması hususunda muhayyer bırakıldığı tüm hususları derhal duvara çarpmak icap eder. Onlarla dinde fetva vermemek ve onları kullanarak Allahu Teâlâ''dan haberler vermemek gerekir"

Ebu Muhammed ez zahiri
Ali Hancı (27/09/2016 20:54)
Konu : Salincakta sallanmakla ilgili olan hadisleri zayiflatmislar
Mesaj : https://medium.com/@ehlilhadis/salıncakta-sallanmayı-yasaklayan-hadisler-zayıftır-3d0fce0dbb6#.opue98s20
"Mezkur sitede Ebu’l Halil'in Aişe'den rivayeti tenkit edilmiş bu rivayet problemli doğrudur fakat Mücahid bin cebr'in aişeden naklini belirttim. Temmam Fevaid (1759) Ravdu’l-Bessam (1236)"
Editör Notu
Seda Doğan (25/09/2016 22:52)
Konu : seferilik
Mesaj : Seferilik hakkında bilgi verebilir misiniz?
" Seferilik hakkında daha önce detaylı bilgi vermiştim. Tekrar kısaca değineyim: 1- bulunduğu muhiti 1 mil geçen kişi seferidir. 2-Kişi bulunduğu muhite dönene kadar seferidir. Bunun dışında getirilen şeyler kıyas ve reye dayanan yorumlardır."
Editör Notu
Ebu zuhra (13/09/2016 16:28)
Konu : Ebu hayyan
Mesaj : Ebu hayyan(ünlü dil bilimci müfessir ) zahiri mezhebin den; şafii mezhebine geçti diyen (bu sözüyle -hüsnü zan ederek - kasıtsız hata ettiğine inandığım kardeşe gelsin ) ;

"Zahiri menhecini /mezhebini tanıyan ondan dönmez " Ebu hayyan

زعم البعض ان ابا حيان الغرناطى المفسر الشهير صاحب البحر المحيط ، لما انتقل من الأندلس إلى مصر غير مذهبه من الظاهرى إلى الشافعى
ولنصغ إلى أبى حيان نفسه وهو يرد على هذا الزعم بنفسه
قال أبوحيان الغرناطى لما سئل هل تخليت عن مذهب الظاهرية بعد دخولك مصر فقال " محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه"
أنظر ابن حجر ، الدرر الكامنة ، 4/304.
وقال العلامة المقريزى الظاهرى عن أبى حيان " كان ظاهرى المذهب متعصبا لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم" أنظر المقفى الكبير ، 7/505

Ebu zuhra ez zahiri
Ebu zuhra (13/09/2016 12:53)
Konu : Söyleşi
Mesaj : Rey/kıyas taraftarı birisi ile söyleşim:
(أسامة التركي )

Diyorsun ki; bir şeyin vakıada mevcut olması onun doğru olduğunu gösterir?

Dedi ki:Evet

Dedim ki:Bundan dolayı reyin mevcut olması sebebiyle onunda doğru olduğunu söylüyorsun?

Dedi ki :Evet

Dedim ki :Bu batılın ta kendisidir.Çünkü vakıada küfür, şirk ve günah da mevcuttur .Eğer senin inandığın gibi inanırsak bunları da doğru ve hakk görmemiz gerekir .Halbuki bu senin bile söyleyemeyeceğin bir şeydir !

Dedi ki :Ama bunlar kuranda yerilmiştir.

Dedim ki : ihtilaf da kuranda yerilmiştir.

وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾
"Allah’a ve Resulüne itaat edin, sakın ihtilaf etmeyin; sonra korkuya kapılıp za’fa düşersiniz, rüzgârınız (kuvvetiniz) gider." En'am 46

إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾
Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna, onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Hud 118-119

Dedi ki :Biz bu ayetleri anlayamayız

Dedim ki : peki küfrün ve şirkin zaten kuranda yerildiğini söyledin? Yoksa anlamadığın bir şeyi mi söyledin?

Sonra dedim ki :din vahiy midir rey midir?

Dedi ki :din vahiydir .

Dedim ki :rey vahiy midir?

Dedi ki :değildir

Dedim ki : öyleyse senin ifadenle din rey değildir!

Bizi hakka ulaştıran Allah'a hamd olsun. ..

Ebu zuhra Ez zahiri
nasscı (30/08/2016 12:04)
Konu : cevab
Mesaj : aşağıdaki soruma cevab verme imkanınız var mı? benim konu ile alakalı bir düşüncem var yalnız sizi de dinlemek isterim
nasscı (29/08/2016 19:34)
Konu : ihtilaf
Mesaj : Es-Selamu Aleykum

İhtilaf mezmumdur derken,rey ve kıyastan kaynanalanan ihtilafı mı yoksa nasstan kaynaklanan ihtilafı da kapsar diyor musunuz?

bu bağlamda sizden hiç kimse ikindiyi beni kurayzaya varmadan kılmasın ,aleyhisselam ın bu kavli üzerinde sahabe arasında çıkan ihtilaf reyden mi yoksa nassın farklı vecihlerinden mi kaynaklanıyor?
bu bağlamda rasulullah aleyhisselam ın bu olaya tepkisi nasıl değerlendirilir?
bilmekteyiz ki ibnu hazm biz orda olsaydık yatsı vakti dahi yetişsek ikindiyi beni kurayzada kılardık dediğini de bilmekteyiz
barekallau fikum
Ebu Muhammed ez zahiri (15/08/2016 06:47)
Konu : Altın
Mesaj : Erkeklere altın haramdır. Saat altından yapılmış ise saat olması altın olmasını değiştirmez. Bu durumda hükümde değişmez.
Allah en doğrusunu bilir.
ibn kudame el muğni (15/08/2016 02:43)
Konu : Altın Saat
Mesaj : Altın saat takmak haram mıdır?
Ebu Muhammed ez zahiri (26/07/2016 08:55)
Konu : Taklit
Mesaj : Sayın Filozof bey anladığım kadarıyla size çok yanlış öğretmişler ya da siz çok yanlış anlamışsınız!
Benim İlmî birikim ile ilgili sorun(uzu) pas geçiyor ve diyorum ki ravilerin halleri ile ilgili tespitlere bakmak taklit değildir, şahitliktir. Cerh ve tadil ifadeleri İslam'daki şahitlik müessesedir bu da bir kimsenin güvenilir olup olmadığını araştırmaktır.
Avama gelince kendinizi taklitçi olarak görebilirsiniz ama avam hakkında aynı yargıda bulunmaya hakkınız yok çünkü Allah subhanehu ve teala onlara 'teklif' etmiş onları mükellef kılmış! Sizin buradaki acziyetiniz ittiba ile taklidi tefrik edememenizden kaynaklanıyor delil sormak delile göre hareket etmek içtihat etmek değildir. Avamdan bütün meseleleri değil amel edeceği meselenin delilini sormasıdır.
filozof (26/07/2016 00:08)
Konu : taklit
Mesaj : Sizde bir noktada ibni hazmı taklit etmiyor musunuz ya da hadislerin sahih olup olmamasında râvilerin hallerinde alimlerin sözlerini almıyor musunuz bu konuda taklit etme mecburiyeti yok mu ya da bu siteye girenler sizi taklit etmiyorlar mi arapçası dahi olmayan insanlar nasıl içtihat edecek
Daha usul lafızlarını bilmeyen insanlar sizi nasıl anlayacaklar mesela siz islam miras hukukunu delilleri yle ihata ettiniz mi Size bir mesele gelse bu konuda delilleri yle taksim yapabilir misiniz ?
Bu söylediklerim ibnu hazm için geçerli değil çünkü o büyük bir alimdi ama Siz ve benim gibiler için geçerli olsa gerek
Taklid é haram desek bile zaruretler haramları mubah kılsa gerek
Mehmed güneş (25/07/2016 12:21)
Konu : Sabah namazının iki rekat sünnetini kılan kimsenin uzanmasının vucubiyetine karşı olarak cumhurun getirmiş olduğu pasif bir şüphenin giderilmesi
Mesaj : http://www.zahiriyye.com/?pnum=169&pt=Sabah+namazının+iki+rekat+sünnetini+kılan+kimsenin++uzanmasının+vucubiyetine+karşı+olarak+cumhurun+getirmiş+olduğu+pasif+bir+şüphenin+giderilmesi
 1  ...
قَلِيلاً مِّنْهُمْ
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam7
Toplam Ziyaret45599
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar3.82503.8404
Euro4.50544.5235
Hava Durumu
Anlık
Yarın
11° -1°
Saaat