Üyelik Girişi
Metodik Konular
Fıkhi Meseleler

Kıyas en büyük Fitnedir

Avf bin Malik el Eşcai radıyallahu anhden gelen bir rivayette, Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

‟Ümmetim yetmiş küsur fırkaya ayrılır, onların fitne bakımından en büyükleri; meseleleri kendi şahsi görüşleriyle kıyas eden, Allah’ın helal kıldığını haram kılan ve haram kıldığını helal kılan bir kavimdir.‟

Sahihtir. Ebu Zur’a ed-Dımeşki Tarih (1/622) Hakim (3/457, 4/430) Bezzar (7/186)Taberani (18/50) İbn Ebi Asım es-Sunne (68) el-Lalkai (149) Ebu Said en-Nakkaş Fevaidu’l-Irakiyyin (s.46) Hatib (13/307) İbn Abdilberr Cami (2/891) İbn Batta el-İbane (272) Beyhaki Medhal (207)İbn Asakir (62/151) Herevi Zemmu’l-Kelam (261) Mecmau’z-Zevaid (1/179) İbn Hazm Muhalla (1/62) heysemi dedi ki: “Taberani ve Bezzar Sahihin ricali ile rivayet ettiler.” Hakim: “Buhari ve Müslim’in şartlarına göre sahih” demiştir.

 Şeyhulislam İbn Teymiyye bu hadisin sahih olmadığını söyleyenlere Fetava‟l-Kubra‟da (6/143-144) şöyle demiştir: “Bu hadis Nuaym b. Hammad el-Mervezi‟den meşhurdur. O güvenilir bir imamdır. Ancak İbn Main‟den “Bu hadis batıldır, aslı yoktur, bunu karıştırmıştır” dediği rivayet edilmiştir. Bu İbn Main‟den başkasından da rivayet edilmiştir. Bazı insanlar İsa b. Yunus‟tan rivayet eden diğer topluluğun ise bunu Nuaym‟dan çaldıklarını söylemiştir. Bunu söyleyen insanların bir delili yoktur. İsa b. Yunus‟tan rivayet edenlerden biri olan Suveyd b. Said‟i imam Ahmed överdi. Yine babası da onu övmüştür. Müslim ve başkaları ondan rivayette bulunmuştur. İbn Main hadisin tek yoldan geldiği gerekçesiyle karşı çıkmıştı. Sonra başkasından rivayetin bir aslı bulunmuştur…” Sonra İbn Teymiyye hadisin rivayet yollarından bir kaçını zikrederek isnadının ceyyid olduğunu söyler.

قَلِيلاً مِّنْهُمْ
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam1
Toplam Ziyaret59046
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.74305.7660
Euro6.33076.3561
Hava Durumu
Saaat